ლინკები:

atsu.edu.ge
asc.atsu.edu.ge

ჯონ დოს პასოსის საქართველოს ასოციაცია
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის                            
პროფ. ვ. ამაღლობელის სახელობის ამერიკის შესწავლის ცენტრი
აშშ საელჩო საქართველოში
 

მისამართი: თამარ მეფის 59, ქუთაისი, საქართველო
ტელ.: 25 02 10;  ელფოსტა:jdpag2012@yahoo.com ; iraklitskhvediani@yahoo.com
ვებგვერდი: http://jdpag.ge/

ჯონ დოს პასოსის საქართველოს ასოციაციის და აწსუ პროფ. ვ. ამაღლობელის სახელობის ამერიკის შესწავლის ცენტრის ეგიდითა და საქართველოში აშშ საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით მზადდება ამერიკისმცოდნეობის საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალის პირველი ნომერი, რომელიც დაიბეჭდება 2013 წლის გაზაფხულზე ან ზაფხულში.
ჟურნალი მულტიდისციპლინარულია და მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს:
აშშ ლიტერატურა
აშშ ისტორია
აშშ კულტურა და ხელოვნება
აშშ პოლიტიკა და ეკონომიკა
აშშ განათლების სისტემა
საქართველო - აშშ ურთიერთობები

ჟურნალში დასაბეჭდი ტექსტი წარმოადგინეთ შრიფტით Times New Roman, შრიფტის ზომა ძირითადი ტექსტისათვის - 10, სქოლიოებისა და შენიშვნებისათვის - 9, სათაურებისათვის -  16; ინტერვალი სტრიქონებს შორის - 1. დასაბეჭდად წარმოდგენილი მასალების ფორმა უნდა შეესაბამებოდეს The Chicago Manual of Style, 15th Edition-ის პარამეტრებს (დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხ.: http http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html); ერთი სამეცნიერო სტატია/ესეი მოცულობით არ უნდა აღემატებოდეს 15 სტანდარტულ (A4) ნაბეჭდ გვერდს რეზიუმეს და ავტორის მოკლე ბიოგრაფიის ჩათვლით; ჟურნალში გამოსაქვეყნებლად მიიღება მხოლოდ ინგლისურ ენაზე შესრულებული შრომები.
ავტორმა უნდა წარმოადგინოს ნაშრომის ელექტრონული ვერსია შემდეგ მისამართებზე:
iraklitskhvediani@yahoo.com;  jdpag2012@yahoo.com
ნაშრომის წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2013 წლის 30 აპრილი.
ჟურნალში დასაბეჭდად წარმოდგენილი ყველა მასალა გაივლის შესაბამისი დარგის საერთაშორისო ექსპერტის ანონიმურ რეცენზირებას.

სავარაუდოდ ჟურნალს დაბეჭდავს გამომცემლობა Cambridge Scholars Publishing. სრული ინფორმაციისათვის იხ.: http://www.c-s-p.org/flyers/series_38.htm

 

CFP for newly established, peer reviewed International Journal of American Studies

Supporters: US Embassy in Georgia
                      John Dos Passos Association of Georgia
                      Prof. Vakhtang Amaglobeli Center for American Studies at Akaki
                      Tsereteli State University

This is a call for papers for the newly established, internationally peer reviewed Journal of American Studies to be launched in spring/summer 2013. The journal will be launched to  provide an opportunity for scholars from various disciplines related to American studies to publish high-quality original research articles, essays and critical reviews that meet the general criteria of significance and scientific excellence. Possible topics include, but are not limited to:

All manuscripts should be sent electronically to: Irakli Tskhvediani (iraklitskhvediani@yahoo.com; jdpag2012@yahoo.com) by the 30th of April, 2013.  All submissions will go through a peer review process.

It is most likely that the journal will be published by Cambridge Scholars Publishing. For more information please visit: http://www.c-s-p.org/flyers/series_38.htm


Style guides for papers:
Manuscripts should not ordinarily exceed fifteen standard pages (A4) including the abstract and the contributor's short bio. All papers must conform to The Chicago Manual of Style, 15th Edition in all matters of form and should be typewritten in MS Word 2003. Use Times New Roman: 10 pts fonts for the main text and all additional parts except endnotes and index (where you should use 9pts), and chapter headings (where you should use 16pts). All text should be single-spaced.

 

   

 

 

 

 

 

.